Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Winkelwagen

0 van de 0 artikelen worden getoond

Subtotaal

Verzending:

Totaal

0,00 €

Gratis

0,00 €

Gratis verzending voor bestellingen boven de 59,-

Meer dan 100.000+ klanten gingen u voor
Gratis verzending boven de € 59,-
Eenvoudig retour 30 dagen bedenktijd
Meer dan 100.000+ klanten gingen u voor

Klachten/terugsturen

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht omtrent de levering volgens onze procedure regels, zoals hieronder is benoemd, te volgen. Wij doen ons uiterste best om uw klacht zo goed mogelijk voor u op te lossen. 

Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht aan de afdeling klantcontact door te geven.
Dit kan per e-mail, post en/of telefonisch.
Onze gegevens:
Cookinglife
Osloweg 103
9723 BK Groningen
Tel: 088 145 1499
E-mail: info@cookinglife.nl

Wij zullen uw klacht binnen 30 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Cookinglife bij is aangesloten.

Retourbeleid

1.     Schades of leveringsfouten:
Is het ontvangen pakket incompleet of defect? Meld dit dan zo snel mogelijk, u heeft hiervoor na aflevering 24 uur de tijd. Omschrijf duidelijk wat de schade of het defect is en voeg hierbij zichtbare schade foto’s toe.  Stuur ons een e-mail (info@cookinglife.nl) met onderstaande zaken:

 • Een duidelijke omschrijving van het gebrek of de schade. Graag ook een foto met daarop zichtbare schade
 • Vermeld altijd uw naam (of de naam waaronder is besteld) en het bestelnummer
 • Na ontvangst van de melding zullen wij je een antwoord bieden, met indien van toepassing de retourinstructies

2.     Retournering; defect artikel binnen of buiten de garantieperiode:
Heeft u binnen de garantieperiode een defect artikel, mail ons dan naar info@cookinglife.nl met uw gegevens en een korte omschrijving van de klacht. U ontvangt dan via de e-mail instructies.

LET OP: Mocht blijken dat het defect is ontstaan door onjuist gebruik, dan zijn wij genoodzaakt u alsnog de gemaakte kosten op dat moment in rekening te brengen.  

Wilt u een defect buiten de garantieperiode retourneren? Neem dan via mail contact met ons op.

3.     Retourneren - binnen 30 dagen:
Wij bieden een bedenktermijn van 30 dagen, deze gaat in op de dag dat u de producten ontvangt. Binnen dit tijdsbestek kan een product, graag met opgaaf van reden, geretourneerd worden. Wij hanteren een verwerkingstijd van 5 werkdagen na ontvangst. Het terugstorten van het aankoopbedrag zal (na ontvangst van de retour) op werkdagen gebeuren en teruggestort worden via de betaalmethode waarmee u betaald heeft.  Dit betreft het gehele aankoopbedrag inclusief verzendkosten. Het is niet toegestaan artikelen na de bedenktermijn te retourneren, tenzij het een garantie betreft.

Bij een retour die valt onder "Retournering - binnen 30 dagen" zijn de retourkosten voor eigen rekening.

4.     Retourinstructies - binnen 30 dagen:
Producten dienen schoon, compleet en in originele verpakking retour gestuurd te worden. Het pakket wordt geleverd met een kartonnen doos, gebruik deze ook om uw artikelen terug te sturen, zodat de originele verpakking intact blijft. Incomplete, beschadigde of gebruikte artikelen komen niet voor retour en/of vergoeding in aanmerking.

5.     Retourformulier
De pakbon en het retourformulier moeten meegestuurd worden voor een correcte verwerking van uw retour, anders kan deze niet in behandeling worden genomen.

U kunt hier het retourformulier downloaden.

Klachtenafhandeling en geschillen

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Wanneer een consument een geschil heeft met een ondernemer en hem hierover reeds heeft geraadpleegd, dan heeft de consument de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij BeCommerce. www.becommerce.be
 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.
 • Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan BeCommerce.
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 • De ondernemer is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor te leggen aan BeCommerce.
 • Wanneer de ondernemer de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 • BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in hun Huishoudelijk Reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 • De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Mail ons gerust uw vraag en wij reageren binnen één werkdag.
 
 
* verplicht